xDisclaimer
De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot deze site, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto`s en PDF-files berusten bij OutSight Media. De site wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overige gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van OutSight Media is verkregen.

OutSight Media gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de site. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) ontstaan uit het bezoeken van de site of die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site.

OutSight Media is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner of button) sites van derden. Op deze regels en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Alkmaar. Deze regels en voorwaarden kunnen te allen tijde door OutSight Media aangepast worden.Waarom OutSight Media?

Rechtstreeks contact
met de makers


Alle faciliteiten
in huis


Fixed price


Ruim 10 jaar
ervaring
Bekijk meer »